Privacyverklaring

Arie Rozendaal, hierna genoemd “De Therapeut” gevestigd te Koekamp 167, 2623 XS Delft, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Voor vragen over jouw persoonsgegevens kun je contact opnemen met de Therapeut via het contactformulier op deze website of via de contactgegevens die je van de therapeut ontvangen hebt.

Hieronder volgen de verdere details van deze privacyverklaring: